Làm sao tháo tung HTC HD2

Hướng dẫn mở HTC HD2 nhưng không chỉ làm sao tách màn hình lcd và miếng digitizer. Nghe nói miếng digitizer đuợc dán keo dính luôn vào màn hình lcd và miếng dây tín hiệu của digitizer được hàn dính lên phía sau màn hình nên tách gỡ ra không dễ chút nào.

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

link nằm ở đây

Nơi bán linh kiện rời ở hongkong, có thể mua từng phần nhỏ nhất của htc hd 2

Nơi sữa màn hinh lcd

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Cài đặt Latex trên Window

Thuật toán mã hoá bảo mật DES